Najnowsze wpisy


Temat składów to tak w istocie temat rzeka....
Autor: budowajf8
Tagi: projektowanie   montaz   hale  
19 marca 2015, 14:44

Temat magazynów to tak w zasadzie temat rzeka, bo jest ich w zasadzie mnóstwo rodzajów. Wydaje się, że najważniejszy podział dotyczy magazynów otwartych i zamkniętych bądź składów będących pakamerami zmechanizowanymi bądź też nie, ale to tak w rzeczywistości tylko wierzchołek góry lodowej. Co w takim razie jeszcze istnieje? Otóż wyróżnia się na przykład hale stalowe, które służą do składowania towarów z przeróżnych źródeł i ich godziwego rozdzielania, sortowania oraz uzupełnienia. Do tego dochodzą na przykład składy transportowo-przeładunkowe, które są utworzone po to, aby gromadzić towary jakie zostały wyładowane z jakiegoś środka przewozu oraz oczekują na przeładunek do innego. Wyróżnia się również tak zwane magazyny skupu jakie sprzyjają do magazynowania takich towarów, które się skupuje. Do tego dochodzą magazyny zasobowe, czyli przechowując zapasy dłuższy czas bądź składy zbytu, czyli takie, jakie odbierają towary z rozmaitych zakładów przemysłowych i je porządkują oraz dzielą oraz przekazuj dalej. Ciekawe są także magazyny hurtowe, chyba najbardziej nam kultowe, bo takie, które przechowują po prostu hurtowe ilości produktów.